Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Reglament Intern - Pàgina 4

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Reglament Intern
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Totes les pàgines

 

Per tant,

ELS ENTRENADORS tenen les següents responsabilitats,

1ª. Tenen que vetllar per la conservació de tot el material que el club posa a la seva disposició, com són pilotes, cons, petos, mantes, farmaciola, ...

Per aquest motiu, hauran de comprovar que tenen en tot moment el material que se’ls hi ha posat a la seva disposició i han de recuperar tot el material per poder utilitzar-lo en una altra sessió d’entrenament com de competició en partit oficial o amistós.

De seguida que detectin que els hi falta qualsevol cosa ho comunicaran sens falta al coordinador del que depenguin, el qual ho notificarà al responsable de la Junta Directiva, a l’efecte de valorar el que hagi passat i prendre mesures al respecte.

Les pilotes, petos, bosses, equipacions, s’han de retornar desprès de fer entrenaments i celebrat partits amistosos i oficials, al magatzem que el club té i que tothom sap on està.

El material es col—locarà als llocs habilitats a l’efecte en perfecte estat i ordre.

Les pilotes es col—locaran en les gàbies que hi ha dedicades.

Els petos es posaran si s’han utilitzat en el lloc habilitat per que siguin rentats per la persona encarregada. En cap moment s’acceptarà que es deixin tirats per qualsevol lloc a l’interior del magatzem.

També les equipacions es deixaran dins de la bossa que s’ha utilitzat per fer el partit amistós o de competició per que siguin rentades per la persona responsable.

Si fan portar el material per un nen o jugador, al magatzem, els entrenadors vetllaran per que es deixi en condicions d’ordre en l’espai del magatzem. Hauran de comprovar que el nen deixa en perfecte estat el material que dipositi.

2ª. Hauran d’estar a l’hora d’iniciar-se els entrenaments o partits oficials i no permetran que cap jugador entri al vestidor sense que hi hagi al menys un entrenador o responsable.

3ª. No deixaran el vestidor, desprès d’entrenaments o partits amistosos o oficials, amb cap nen a dins i vetllaran que tots surten a la major brevetat possible, desprès de dutxar-se i recollir la seva roba personal. Al menys hi haurà un entrenador responsable vetllant per que els nens es dutxin a la major brevetat possible i no s’anirà fins que comprovi que ha sortit l’últim dels nens o jugadors. S’estima que els nens o jugadors com a màxim estaran dutxant-se uns 20’ aproximadament i que abandonen el vestidor en aquest temps.

4ª. L’entrenador comprovarà que el vestidor queda en condicions de netedat suficient i amb tot recollit. Si veuen que els nens o jugadors deixen coses tirades i que no estan dins de les papereres que hi ha habilitades hauran de corregir aquestes actituds de la manera que creguin convenient, doncs seran responsables de fer aquestes correccions.

5ª. Tampoc permetran que els nens surtin al camp de joc ja sigui per entrenar com per a jugar un partit amistós o de competició sense que hi hagi al menys un entrenadors o responsable que controli la seva situació dins del camp. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!