Club de Futbol Montornès

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Estatuts

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
Estatuts
Pàgina 2
Pàgina 3
Pàgina 4
Pàgina 5
Pàgina 6
Pàgina 7
Pàgina 8
Pàgina 9
Totes les pàgines


Estatuts del Club de Futbol Montornès

 

Capítol primer: denominació, objecte i disposicions generals

Article 1

El Club de Futbol Montornès, històricament constituït l’any 1.919, que consta inscrit a la Federació Catalana de Futbol des de l’1 de gener de 1.941, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, essent la principal la de l’esport futbol.

El Club de Futbol Montornès consta inscrit vàlidament al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport, Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el núm. d’inscripció 2.656.

El Club de Futbol Montornès consta inscrit a la Federació Catalana de Futbol amb el núm. d’inscripció 2.517.

Aquesta entitat esportiva va ésser constituïda per temps indefinit.

Aquests estatuts es fan per adaptar-se al nou marc jurídic vigent éssent els estatuts anteriors de data 22 de desembre de 1.992, que quedaran substituïts pel presents.

Els presents estatus han estat aprovats per acord de l’assemblea general de socis celebrada el dia 25 de febrer de 2.012.

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat de Montornès del Vallès , carrer Gran Vial , núm. 3,Zona Esportiva Municipal, codi postal 08170, amb el número de telèfon     93 572 36 10 , amb el número de fax 93 572 36 10 i amb l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

La web del club actual és www.cfmontornes.cat.

En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 3

El Club de Futbol Montornès té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: futbol, en qualsevol de les seves modalitats. La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general. En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 4

L’àmbit principal d’actuació radica a Montornès del Vallès, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat. 

Copyright © 2019 Club de Futbol Montornès. Tots els drets són reservats.
Lloc WEB fet per Albert Gil Gallego amb Joomla!